description מאמר השבוע

לכל המאמרים

פרה אדומה – מן המוות אל החיים

מקובל להתייחס לדיני טומאה וטהרה כמושגים הרחוקים מהבנתנו ונפלאים מהשגתינו, הן לגבי מציאות הטומאה, שאיננה דבר מוחש, והן לגבי אופן ההיטהרות. האם אכן כך הם פני הדברים? האם 'טומאה וטהרה' הם מושגים סתומים או שמא ניתן להבינם גם בדרך הפשט?

אמנם ידוע שפרטי דיני הטהרה הרי הם 'גזירת מלך' כלשון הרמב’’ם (הלכות מקוואות יא, יב) וכפי שנאמר בגמ' במסכת יומא (יד) כי על טהרת פרה אדומה אמר החכם מכל אדם ’אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי’ (קהלת ז, כג) אך עיון בדברי הגמ' מורה כי אין הדברים אמורים על הרעיון הכללי של הטומאה והטהרה בכללותם, אלא על פרטי הדינים לבדם, ובפרט על הדין שהמזה על הטהור טמא ועל הטמא טהור,

לקריאה keyboard_backspace

play_circle שיעורים חדשים

לכל השיעורים
videocam volume_up

פשוטו של מקרא פרשת חוקת

לשיעור keyboard_backspace
volume_up

פשוטו של מקרא – פרשת קרח – שנמסר בכולל רע"א בני ברק

לשיעור keyboard_backspace
videocam volume_up

שיעור כללי l בבא מציעא l משנה לה: l השואל פרה והשאילה לאחר l שנמסר בישיבת המתיבתא תורה ודעת ירושלם

לשיעור keyboard_backspace
videocam volume_up

שיעור כללי: בעניין "שומא בטעות" – בבא מציעא לה ע"א – ההוא דאפקיד כיפי

לשיעור keyboard_backspace
הודעות ועדכונים לכל ההודעות
סרטון נדיר "אהבת תורה"

הרב לייבל רוקד עם תלמידיו הקפות שניות במוצאי שמחת תורה

צפו בסרטוןkeyboard_backspace
הרשמה לקבלת מייל על שיעורי הנביא של הרב לייבל

חדש!!! ניתן להירשם ולקבל למייל את השיעורים השבועיים של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א בנביא יהושע

לחצו על הקישור להרשמהkeyboard_backspace
לתשומת לב!!

עקב בעיה במערכת האתר שתוקנה, מי שנרשם לקבלת תכנים לפני תאריך 15/9/22 המערכת לא שמרה את הפרטים שלו ועליו להירשם כעת שנית.

הצטרפות לבית המדרשkeyboard_backspace

ניתן עדיין להזמין את החוברת המיוחדת על עניני שמיטת קרקע ושמיטת כספים,

ובה ביאורים נפלאים בעיון הסוגיות ובביאור שורשי המצוות ולשונות המקרא בעניניים אלו.

להזמנה כולל משלוחkeyboard_backspace
חדש!!!

ניתן לשמור מאמרים לקריאה במועד מאוחר יותר על ידי לחיצה על הלחצן 'שמירה למעודפים' בראש המאמר.
את המאמרים שנשמרו ניתן לראות בתפריט הראשי ב'המעודפים שלי'

map גליונות תבונות חדשים

הרשמה לעדכונים שוטפים

קבלו עדכונים ישירות לתיבת הדוא"ל, לווצאפ או בדואר רגיל על שיעורי תורה חדשים שהתפרסמו באתר. אל דאגה ניתן לבטל את המנוי בכל עת.

להצטרפות לבית המדרש send

קחו חלק בעשייה

אנו פועלים בהתדנבות מלאה, על מנת שנוכל להעביר את המסר, לחזק ולהעמיק. תוכלו לסייע לנו בתרומה שתלך לרכישת ספרים וחוברות בהוצאת המכון והמשך פעילותינו. תודה לך! לתרומה למכון ולהנצחת עלון

לחצו כאן favorite