description מאמר השבוע

לכל המאמרים

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

ליל הסדר – מתחיל בגנות ומסיים בשבח

המשנה במסכת פסחים אומרת:

ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. ובגמרא: מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו ושמואל אמר עבדים היינו. (קטז א).

צורת הסיפור עליה מורה המשנה - להתחיל בגנות ולסיים בשבח, צריכה ביאור. מה המטרה בהתחלה בגנות? ובייחוד שכפי שרואים, נחלקו האמוראים כיצד לפרש את אותה התחלה בגנות, האם מדובר במצב העבדות במצרים או בשורשינו הנטועים בעבודת אלילים, כשהעיקר הוא להתחיל בגנות. מה פשר הדבר? מה ענין ההתחלה בגנות קודם אמירת ההגדה?

לקריאה keyboard_backspace

play_circle שיעורים חדשים

לכל השיעורים
videocam volume_up

שיעור כללי l כתובות l 'הפה שאסר הוא הפה שהיתר'.

לשיעור keyboard_backspace
videocam volume_up

מפומבדיתא עד בריסק l מבוא לתורה שבעל פה

לשיעור keyboard_backspace
videocam volume_up

פרשת החודש l מדוע שמות החודשים העבריים הם פרסיים?

לשיעור keyboard_backspace
videocam volume_up

"משנה כסדרה" l על שיטת לימוד משניות בדרכו של רבי l חלק ג'

לשיעור keyboard_backspace
הודעות ועדכונים לכל ההודעות
סרטון נדיר "אהבת תורה"

הרב לייבל רוקד עם תלמידיו הקפות שניות במוצאי שמחת תורה

צפו בסרטוןkeyboard_backspace
הרשמה לקבלת מייל על שיעורי הנביא של הרב לייבל

חדש!!! ניתן להירשם ולקבל למייל את השיעורים השבועיים של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א בנביא יהושע

לחצו על הקישור להרשמהkeyboard_backspace
לתשומת לב!!

עקב בעיה במערכת האתר שתוקנה, מי שנרשם לקבלת תכנים לפני תאריך 15/9/22 המערכת לא שמרה את הפרטים שלו ועליו להירשם כעת שנית.

הצטרפות לבית המדרשkeyboard_backspace

ניתן עדיין להזמין את החוברת המיוחדת על עניני שמיטת קרקע ושמיטת כספים,

ובה ביאורים נפלאים בעיון הסוגיות ובביאור שורשי המצוות ולשונות המקרא בעניניים אלו.

להזמנה כולל משלוחkeyboard_backspace
חדש!!!

ניתן לשמור מאמרים לקריאה במועד מאוחר יותר על ידי לחיצה על הלחצן 'שמירה למעודפים' בראש המאמר.
את המאמרים שנשמרו ניתן לראות בתפריט הראשי ב'המעודפים שלי'

map גליונות תבונות חדשים

הרשמה לעדכונים שוטפים

קבלו עדכונים ישירות לתיבת הדוא"ל, לווצאפ או בדואר רגיל על שיעורי תורה חדשים שהתפרסמו באתר. אל דאגה ניתן לבטל את המנוי בכל עת.

להצטרפות לבית המדרש send

קחו חלק בעשייה

אנו פועלים בהתדנבות מלאה, על מנת שנוכל להעביר את המסר, לחזק ולהעמיק. תוכלו לסייע לנו בתרומה שתלך לרכישת ספרים וחוברות בהוצאת המכון והמשך פעילותינו. תודה לך! לתרומה למכון ולהנצחת עלון

לחצו כאן favorite