אודות הרב דוד לייבל שליט"א

בשיחותיו ובדרשותיו של הגאון רבי דוד לייבל, מרבה הרב לחבר בין הרוח והגשם, ורעיונותיו מתבססים על החיבור בין גבהות השמים ושפלות הארץ ובהעמדתה וחידודה של התכלית המכוונת בלימוד התורה – חיבור הלומד אל חיי הרוח, כמו גם העמקתם של המסרים והתובנות התורניים אל משמעות החיים הגשמיים.

דרך הלימוד שאותה מתווה הגאון רבי דוד לייבל, מקנה מקום של כבוד לכל מילה ותג בפסוקי המקרא ובדברותיהם של חז"ל. בעומק עיון חדשני ובשאלות נוקבות וכנות נדרשים מילותיהם וסברותיהם של התנאים והאמוראים עד קוצו של יוד, המעמידה את מרכז העיון על היושר והפשטות כבסיס וכמדד לאמיתת ההסבר המוצע לדברים.

הרב לייבל מוסר את שיעוריו ופורס את משנתו בכל מקצועות הקודש, הן בפרשת השבוע והנ"ך, הן באגדות חז"ל וסוגיות במחשבת ישראל, והן בסוגיות עיוניות סבוכות.

שיעוריו של הגר"ד לייבל מתייחדים גם בדרך אותה הוא סולל בדרכו של כל לומד אל האמת הפשוטה והכנה, וכך, בדרך הקלילה והמובנת ביותר, מצליח הרב להנחיל ולהנגיש לאלפי תלמידיו את הרעיונות הנשגבים והגבוהים ביותר ביהדות, אל ההבנה האנושית הפשוטה והבסיסית, תוך הארת הדרך והסללתה לכל דכפין.

יותר מעשרים שנה שהגאון ר' דוד לייבל שליט"א מנווט ביד אמן את אימפריית התורה שאותה הקים רשת הכוללים 'רבי עקיבא אייגר' וישיבת 'רבנו חיים הלוי'. בתי מדרשות אלו הפזורים בכל רחבי ארץ ישראל ובשטרסבורג שבצרפת נוסדו ברוחו של הרב, בולטים באופיים הייחודי, ובהעמדתם של הלומדים על דעתם ועל פיתוח עצמאותם המחשבתית ולאור דרכו של הרב לייבל, כטל תחייה המשקה את העדרים.

לרב לייבל משנה סדורה בהגות ובהשקפה ובכך הוא מורה דרך לרבים. בין היתר הוא עומד בראש הארגון 'אחוות תורה' אשר חרט על דיגלו לחזק את החיבור של המצויים בעולם המעשה אל כור מחצבתנו – לימוד התורה והגותה, ופועל להעמדת קהילות שיחזקו את חיבורם אל עבודת ה' מתוך רוממות.