דובשא דתמרי – זיעה – חלק א

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים
0:00

תאריך מסירת השיעור: תמוז תשע"ח
תקציר השיעור:
ביאור הפירוש זיעה, מדוע המיץ אינו נחשב חלק מן הפרי כמו שאם נוציא את המיץ בשר הפרי יחשב הפרי עצמו?
ומזה שהגמ' מדמה את זה למיחוי רואים שאפילו שכל המרכיבים קיימים יש חסרון.
אלא הפירוש שזה שזה נהפך להיות נוזל והמרקם השתנה, שתמיד אוכלים אותו וכאן הוא שותה את זה, וזה נחשב שלא כדרך.
מראי מקומות א. גמ' ברכות ל"ח. ב. פסחים כ"ד: ג. חולין ק"כ.

נושאים: ברכות