דובשא דתמרי – זיעה – חלק ב

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים
0:00

תאריך מסירת השיעור: תמוז תשע"ח
תקציר השיעור:
א. ראיה ליסוד של השיעור הקודם שטעם של זיעה הוי שלא כדרך. ב. אפילו אם בשאר איסורים נוזל יהיה אסור כיון שאני יכול לראות את הפרי בנוזל, בהבאת ביכורים לא יכול להביא משקה כיון שצריך להביא את הדבר החשוב. ג. ביאור הגמ' בחולין ק"כ: במאי פליגי, מה היה הצד לומר אחרת.

נושאים: ברכות