כנס פתיחת הזמן ברשת הכוללים "רבי עקיבא איגר דרוש וחידוש" – אלול תשע"ח

printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים

תאריך מסירת השיעור: תשע"ח
תקציר השיעור:
גמ' במגילה דף ו:"אמר רבי יצחק: אם יאמר לך אדם 'יגעתי ולא מצאתי' – אל תאמן; 'לא יגעתי ומצאתי'; אל תאמן; 'יגעתי ומצאתי' – תאמן.

נושאי הגות: כנסים