כנס פתיחת הזמן ברשת הכוללים "רבי עקיבא איגר דרוש וחידוש" – אלול תשע"ז

printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים

תאריך מסירת השיעור: תשע"ז
תקציר השיעור:
תשובה נבראה קודם העולם. ב. כי היא חכמתכם וכו' דברים ד' ו – נמסר בכינוס כולל רע"א תשע"זבעיה בדיבור

נושאי הגות: כנסים