מבוא לחומש ויקרא l פרשת ויקרא l מהות עבודת הקורבנות

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים
0:00

מבוא לחומש ויקרא l פרשת ויקרא l מהות עבודת הקורבנות l מצוות הקרבת קורבנות הן חלק מציווי האלוקי. חלק נרחב מתרי"ג המצוות הינן ציווים ומצוות בהקשרים שונים ביחס למצווה גדולה וחשובה זו. בבואנו להבין את טעמה של מצווה זו אנו מוצאים שתי אסכולות מרכזיות ביהדות. בשיעור זה רבינו מתבונן בהן, תוך התמקדות בשיטתו של הרמב"ם. -שיעור שנמסר בהיכל 'המתיבתא' תורה ודעת ירושלם- תשפ"ד

חומש: ויקרא | פרשה: ויקרא