משה ומשפחתו – ציפורה

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים
0:00

תאריך מסירת השיעור: עד תשע"ד
תקציר השיעור:
משה רבינו, איש משפחה או שליח השם."ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. ותיקח ציפורה צור…" פרשה זו צריכה ביאור, ראשית מדוע הפסוק מפרט בדיוק היכן היה משה "במלון", שנית מדוע מבקש השם להמיתו ומנין לציפורה הפתרון?. בשיעור יבואר כיצד משה נפרד מתפקידו – כאב משפחה חתן יתרו ומקבל עליו להיות שליח השם כלשון הפסוק "חתן דמים למולת".

נושאים: מילה, משה
חומש: שמות | פרשה: יתרו