ניחוש ואמונות תפלות – חלק ב

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים
0:00

תאריך מסירת השיעור: תשע"ח
תקציר השיעור:
המשך השיעור הקודם, ביאור מחלוקת הרמב"ם והראב"ד. וכן ביאור במחלוקת הראשונים האם אפשר לסמוך על ניחוש. האם כיון שזה לא מובן בשכל א"כ אינו נחשב שום דבר, או שכיון שאני יכול לקחת את זה לעבודת השם אפשר לסמוך על זה.א. מה זה בכלל נחוש הרי זה דבר לא אמיתי כיון שמה פתאום שנאמר שה' ישמע ויעשה מה שאדם מבקש ממנו, וא"כ מה הוא שיטת הראב"ד שאפשר לסמוך על זה.ב. למה אדם בכלל הולך לניחוש. ; " ;