פרק יד – דמותו של יונתן ומלחמת יונתן

southהורדה printהדפסה favorite_borderהוספה למועדפים

תאריך מסירת השיעור: תשע"ח
תקציר השיעור:
דמותו של יונתן הפוכה מאביו שאול. שאול נכנע לעם, ויונתן מגלה תעוזה ויוזם מלחמה, עצמאי. מה שחסר לאביו יש ליונתן. גם שאול מבין זאת כמבואר בפרק הקודם, וכיוון שכאן יונתן לא מתבטל בפני אביו זה יוצר מרידה במלכות ובאמת מכאן ואילך אין ליונתן שום תפקיד.

נושאים: יונתן, שאול