נושאים: לוחות הברית, שבת
חומש: שמות | פרשה: כי תשא