ראש השנה

מועדי ישראל > ראש השנה

ראש השנה הוא מצד אחד מועד בו אנו שמחים ומתענגים בסעודות יום טוב ומצד שני ביום זה נידונים בני האדם כבני מרון. מהי המשמעות של דינו של האדם בראש השנה, וכיצד הדבר תלוי בידיו של האדם. מצות השופר המיוחדת ליום זה דורשת גם היא התבוננות מה ההשפעה של התקיעות עלינו וכיצד על ידי התקיעות 'השטן מתערבב'.