יהושע

נביא > יהושע

שיעורים בנביא 'יהושע', נמסרו בשנת תשפ"ג