האשה נקנית

סוגיות בגמ׳ > קידושין > האשה נקנית

שיעורים ומאמרים בעניין פרק 'האשה נקנית' באתר 'תבונות', מהגותו של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א – ראש הכוללים 'רבי עקיבא אייגר' וישיבת 'רבינו חיים' ומייסד 'אחוות התורה'.