הפה שאסר הוא הפה שהיתר

סוגיות בגמ׳ > הפה שאסר הוא הפה שהיתר > כתובות