לא יחפור - שכנים

סוגיות בגמ׳ > בבא בתרא > לא יחפור - שכנים