מקוואות

play_circle

מקוואות פרק א' – מעיין שרבו עליו מים שאובין (משנה ז') ומעין שהוא משוך כנדל ורבה עליו והמשיכו (פרק ה ג)

לשיעור keyboard_backspace